Örgütsel Kapasite Geliştirme, Sosyal Araştırma ve Planlama