Kalkınmaya Katkı Verenler

kkv_logo logo_kkv

 

 

Çerçeve Not

                                                                

                                                   Bilgi Notu                                                                       Program Bileşenleri

                                

                                              Özet Bilgi                                                                         Sosyal Medya Kanalları
                                

 

 

 

KALKINMAYA KATKI VERENLER GENÇLERLE BULUŞUYOR GENÇLER SOSYAL KALKINMAYA KATILIYOR PROGRAMI

Giriş

Toplumsal veya sosyal kalkınma çalışmalarında aktif roller üstlenmiş, yaşamlarını bu çalışmalara yoğunlaştırmış kişilerin deneyimlerinin derlendiği ve bu deneyimler aracılığıyla genç kuşakları benzeri ve bundan daha ileri seviyedeki çalışmalara teşvik edici araştırmalar, sözlü tarih çalışmaları, konferanslar gibi etkinlikler Türkiye’de yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Ayrıca sosyal kalkınma çalışmalarına katılma potansiyeli olan gençlere yönelik iletişim ağı veya onları cesaretlendirici programlar da oldukça yetersizdir. Bir de ileri yaştaki profesyonellerin gençlerle düzenli ve sürekli buluşmalarına, onların deneyimlerini yazılı ve görsel aktarmalarına yönelik organizasyonlar da oldukça yetersiz durumdadır.

Kalkınma Atölyesi kendi öz kaynakları ve gönüllülerin emek ve finansal desteğiyle
KALKINMAYA KATKI VERENLER GENÇLERLE BULUŞUYOR, GENÇLER SOSYAL
KALKINMAYA KATILIYOR kapsamında bir yayın dizisi ve bu yayınları gençlerle buluşturmaya
yönelik program çalışmasını 2012 yılında başlatmıştır. Program kapsamında 2013 yılında yaşamlarını sosyal kalkınma çalışmalarına adayan Carel Zwollo, Ayşe Kudat ve Yücel Çağlar’ın yaşam öyküsü hazırlanmış ve basım aşamasına getirilmiştir.

Yaşamlarının önemli bir kısmını yoksullar, ihmal edilmiş gruplar, kırsal toplumlar için sosyal kalkınma çalışmalarına adayanların yaşam öyküleri hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca kalkınma kapsamında yer alan kurum ve kişilere yönelik başarı hikayelerin de hazırlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda ABD Connecticut’a bulunan Carla Marina Marchese’nin başarı hikayesi yazılmaktadır. Finansal olanakların geliştirilmesi durumunda bu çalışmaların niteliği daha da artırılacak, yaygın tanıtımı sağlanacak ve daha fazla sayıda gencin bundan yararlanması ve onların etkilenmesine yönelik girişim başlatılacaktır.

Programın giderleri bu program için tasarlanan KALKINMAYA KATKI VERENLER FONU’ndan karşılanmaktadır. Fonun gelirleri; Kalkınma Atölyesi’nin öz kaynakları, bağışlar, gönüllülerin emekleri, kitapları hediye etmek isteyen kişi ve kurumların katkıları, sponsorlar ve proje karşılığı alınacak desteklerden oluşmaktadır.

Programın Amacı

Sosyal kalkınma çalışmaları kapsamındaki geçmiş deneyimlerden de yararlanarak 18-­‐35 yaş grubundaki genç kadın ve erkeklerin sosyal kalkınma süreçlerine daha etkili katılımlarını desteklemek.

Bu kapsamda Türkiyeli gençlerin ulusal ve uluslararası sosyal kalkınma süreçlerine daha aktif katılımları için onlara ilham vermek, onları cesaretlendirerek ve sosyal kalkınmanın yeni aktörleri olmalarını sağlamak.

İleri yaştaki sosyal kalkınma profesyonellerin deneyimlerini gençlerle paylaşmaları, böylece onların da yaşam kalitelerine dolaylı katkı sağlamaktır.

Programın Hedefleri

2018 yılı sonuna kadar;
• En az 15 yaşam ve kurum öyküsü derleyerek 15 adet yayın çıkarmak.
• Yaşam ve başarı hikayelerini tanıtmak amacıyla en az 20 adet toplantı düzenlemek.
• Bu yayınlardan en az 50 bin kişinin haberdar olmasını sağlamak.
• En az 25 gencin ulusal sosyal kalkınma süreçlerinde aktif rol almasına katkıda bulunmak.
• En az 5 gencin uluslararası sosyal kalkınma süreçlerine katılımını desteklemek.

Program Uygulama Yöntemi

Toplumsal kalkınma süreçlerinde aktif rol almış kişilerin ve kurum öykülerini sözlü tarih yöntemiyle derlemek. Derlenen bu öyküleri basılı ve elektronik kitap haline getirmek ve sosyal medya araçları da dahil olmak üzere bunların yaygın tanıtımlarını yapmak. Gençlerin katılacağı konferanslar, tanıtım günleri, çalışma ziyaretleri, eğitim kampları, workshoplar düzenlemek. Medya yoluyla da bu çalışmaları yaygın olarak paylaşmak. Ayrıca Kalkınma Atölyesi olarak sosyal kalkınma çalışmalarına katılacak gençlere rehberlik yapmak.

Yaşam Öykülerine Konu Kişiler

Carel Zwollo

Papua Yeni Gine’de doğan Carel Zwollo’nun yaşamı boyunca Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Orta Asya ülkelerinde kırsal kalkınma çalışmalarında bulunmuştur. Carel Zwollo’nun yaşam öyküsü çalışması tamamlanmış ve basımı yapılmıştır.

Nisan 2015 tarihi itibariyle 349 kitap gençlerle buluşmuştur.

Dr. Ayşe Kudat

Daha önce hiçbir sosyal bilimcinin çalışmadığı uygulama alanlarında çalışmış olmak, çok farklı konularda yazıp çizmek; ulaştırma antropolojisi/sosyolojisi, kültürel miras, su, atık su, enerji, işçiler -­‐özellikle işçi göçü-­‐ ve sosyal değerlendirme kavramının geliştirilmesi, social safeguards konusundaki 50 yıllık çalışmaları, çevre sosyolojisi. Ayrıca 67 ülkede bulunmuş olan Ayşe Kudat bu ülkelerde çeşitli araştırmalar gerçekleştirmiştir. Ayşe Kudat’ın yaşam öyküsü çalışması tamamlanmış ve basımı yapılmıştır.

Nisan 2015 tarihi itibariyle 863 kitap gençlerle buluşmuştur. 

Doç. Dr. Yücel Çağlar

Yaşamı boyunca ormanların korunması, geliştirilmesi ve Türkiye ekolojisi için mücadele etmiş olan Yücel Çağlar kırsal alanın en mağdur kesimi olan orman köylüleri ve orman işçileri için çalışmalar yapmıştır. Ayrıca kırsal alan koruma ve geliştirme çalışmaları kapsamında gönüllü emeğin örgütlendiği Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’nin fikir yaratıcısı ve kurucularındandır. Yücel Çağlar’ın yaşam öyküsü çalışması tamamlanmış ve basımı yapılmıştır.

Nisan 2015 tarihi itibariyle 274 kitap gençlerle buluşmuştur.

Diğer yaşam öyküleri ise yazım aşamasındadır.