Kuruluş Öyküsü

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi 2004 yılında kalkınma alanında çalışmalar yapmak isteyen ve farklı mesleki disiplinlerden gelen bir grup genç tarafından kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kalkınma Atölyesi’nin kuruluşunda yer alan ortakların birçoğu üniversite yıllarından beri birbirini tanıyan ve çeşitli sosyal araştırma ve projelerde gönüllü olarak çalışmış kişilerden oluşmaktadır. Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nin kurulmasından önce bu gençler özellikle çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yürütülen çeşitli çalışmalarda gönüllü olarak çalışmışlardır. Bu çalışmalardan en önemlisi olan mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk emeği ile ilgili saha araştırması (2001) atölye fikrinin temellerinin atıldığı bir çalışma olmuştur.

 Ka_Tanıtım_Tr_Sayfa_2

Bu araştırma ile Türkiye’de kalkınma alanında çalışan deneyimli uzmanlarla tanışma fırsatı yakalayan gençler ilerleyen yıllarda Kalkınma Atölyesi grubu olarak bir araya gelmeye başlamışlardır. Kooperatif olarak resmi bir statüye kavuşana kadar ortak ideal ve hayalleri paylaşan grup üyeleri bir araya gelerek kalkınma alanında neler yapılabileceğini tartışmaya başlamışlardır. Bu zamanlarda grup farklı mesleklerden yine kalkınma konusunda farklı alanlarda çalışan kişi ve kuruluşlarla tanışarak hem vizyonlarını hem de bakış açılarını geliştirme fırsatı yakalamışlardır. 2002-2004 yıllarını kapsayan zaman dilimi içinde grup üyeleri düzenli olarak toplanmaya ve kurumsal bir arşiv oluşturmaya, ayrıca her biri farklı kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmalarda yer alarak tecrübe kazanmaya başlamışlardır. Bu yıllar içinde Kalkınma Atölyesi grubu üyelerinin çalışma mekanları kimi zaman cafeler, kimi zaman parklar olmuştur. Aynı dönem içinde grubun formel bir yapıya kavuşmasını hızlandıran Kalkınma Kuruluşları Rehberi adlı İngiltere Büyükelçiliği tarafından desteklenen çalışma olmuştur. Bu çalışma ile birlikte kısa süreli bir ofis mekanına kavuşan grup üyeleri daha sık ve düzenli bir araya gelmişler ve resmi bir statü üzerinde tartışmaya başlamışlardır. Aynı zamanda bu çalışma süresince ileriye dönük yeni çalışma alanları ve proje fikirleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

on_yillik_hikaye

Kalkınma Atölyesi Faaliyet Haritası

Resmi bir statü olarak kooperatif diğer örgütlenme modelleri olan dernek, vakıf ve şirket ile birlikte grup üyeleri tarafından detaylı bir şekilde tartışıldıktan sonra ulaşılmış bir noktadır. Kooperatif modelinin içerik olarak daha demokratik ve dayanışmacı özellikleri aynı zamanda diğer örgütlenme modellerine nazaran daha serbest hareket etme fırsatı tanıması bu modelin seçilmesinde etkili olmuştur. Kısacası her üyenin oy hakkının olduğu ve atılan tüm adımlardan yönetim kurulu kadar üyelerinde sorumlu olduğu bu örgütlenme modeli grubun hem kalkınma anlayışına hem de yaşam felsefesine uygun bulunmuştur. Bu tartışma ve değerlendirme sonucu Kalkınma Atölyesi Kooperatifi 2004 yılında yedi kurucu ortakla çalışmalarına devam etmiştir.

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nin en belirgin özelliklerinden birisi de Türkiye’de kalkınma eksenli araştırma ve proje gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş ilk kar amacı gütmeyen kooperatif olmasıdır. Kooperatif kurulduktan sonra farklı kişiler ve gruplar atölyeyi örnek olarak çeşitli eğitim, bilim ve araştırma kooperatifleri kurmuşlardır. Atölye bu süreçte kooperatif olarak örgütlenmek isteyen herkese destek olmuş ve kuruluş deneyimini samimiyetle paylaşmıştır.

Kalkınma Atölyesi Kuruluş Gerekçeleri

  • Kalkınma sürecindeki insan kaynaklarını geliştirmek, bu sürece gençleri katmak, farklı meslek disiplinlerden olanların bir arada çalışarak çok boyutlu “kalkınma” yaklaşımını yaşama geçirmek.
  • Ulusal ve uluslararası kalkınma sürecindeki gelişmelere paralel olarak ilkelerimiz ve fikirlerimiz doğrultusunda taraf olmak. Sürece yönelik değerlendirme çalışmalarında bulunma olanağı yaratmak.
  • Kalkınma evreni içerisinde yer alan çeşitli organizasyonlara yönelik yönetim şekli, çalışma tarzı, olay ve olgulara yaklaşım ile bir farklılık yaratmak, bu kapsamdaki sorunların çözümüne katkı sağlamak.

Kalkınma Atölyesi’nin Amaçları

  • Yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması,
  • Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi,
  • Kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet dengeli kalkınma,
  • Çocuk işçiliğiyle mücadele,
  • Bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi,
  • Paylaşma ve dayanışma,
  • Sürdürülebilir kalkınma modelleri tasarlamak.