İlkelerimiz

Kalkınma Atölyesi Amaçlara Yönelik İlkeler

Yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması,
Katılım ve açıklık,
Sürdürülebilirlik, tekrarlanabilirlik ve yaygınlaşabilirlik,
Dezavantajlılar,
Kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet,
Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi.

Kalkınma Atölyesi Temel Çalışma İlkeleri

Kurumsal bağımsızlık,
Açıklık ve saydamlık,
Özgünlük ve yenilikçilik,
Verimlilik ve etkenlik,
Özgürlük ve demokratiklik,
İşbölümü,
İşbirliği ve dayanışma,
Bilimsellik ve nesnellik,
Katılımcılık,
Gönüllülük ve insan kaynaklarının geliştirilmesi,
Profesyonellik.